Dan Hasson

HealthWatch.se HealthWatch.se

Förbättra din sömn och öka ditt välbefinnande! Stärk ditt självförtroende och öka din kroppskännedom! Testa och följ din hälsa och stressnivå över tiden! Logga in på HealthWatch.se för fri tillgång till praktiska verktyg för stresshantering och hälsopromotion.

Logga in genom att klicka här +

 

HealthWatch har som mål är att bidra med konkreta och praktiska verktyg för individer, organisationer och företag för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. Tjänsten består huvudsakligen av tre delar: hälsonyheter, Min hälsa (självhjälpsverktyg) och arbetsmiljökartläggningar. Självhjälpsdelen är en vidareutvecklad version av ett vetenskapligt utvärderat system med dokumenterat välgörande effekter på psykologiska och biologiska variabler. Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning. Tjänsterna är kostnadsfria för privatpersoner och grupper om max 25 personer (gäller driftkostnad). Vid större grupper debiteras drifts- och administrationskostnader.

Via Min hälsa får du till gång till ett unikt verktyg för att mäta, följa och jämföra din hälsa och stressnivå över tiden. Du får fri tillgång till ett verktyg för stresshantering samt för att bevara och öka hälsa och välbefinnande. Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning. Delar av detta verktyg har utvärderats i en världsunik forskningsstudie. Där fann vi åtminstone kortsiktigt positiva effekter på exempelvis stresshanteringsförmåga, sömn, återhämtning, koncentrationsförmåga och allmänt välbefinnande. De positiva fynden återfanns också i relaterade hormoner som bland annat speglar återhämtningsförmåga och välbefinnande.

Tjänsterna i HealthWatch är ämnade att ge förutsättningar för enskilda individer att kunna motverka skadlig stress och arbeta med sin hälsoutveckling över tid. Samtidigt vill vi bidra till att underlätta för organisationer och företag att genomföra sitt systematiska arbetsmiljöarbete genom konkreta och enkla verktyg. På ett enkelt sätt kan man följa variabler som hälsa, stress, effektivitet och arbetsglädje på en eller flera grupper, avdelningar och sektioner över tid.

HealthWatch drivs av Interactive Health Group in Stockholm AB som drivs av mottot: För medmänsklighet, omtanke och samhällsnytta!